Stichting Lecture Ministries

  Evangelische lectuur en ondersteuning

  STUDIES-NL 21

  Een studie over:

  De ontwikkeling van het Plan van God met betrekking tot de mens.


  Inleiding

  Ik wil in deze studie stilstaan bij enkele aspecten van het Plan van God met de mens en de hele schepping en dan met name bij vier aan elkaar gekoppelde en opéén- volgende onderdelen daarvan, namelijk:
  Mens Gods – Tempel Gods – Stad Gods – Mensheid Gods

  Inleidend overzicht:

  Het evangelie van Jezus Christus is de maatstaf (het meetriet!), de norm, waarmee de kwaliteit van het ‘huis(gezin) van de ware God’
  wordt aangeduid.
  Alleen door het wezenlijk gehoor geven aan dit evangelie zonder de minste bijmenging van allerlei door mensen bedachte godsdienstige vormen en tradities komt allereerst de
  ware

  ‘mens Gods’ tevoorschijn
  .
  Naar dezelfde maatstaf en in smetteloos gouden edelgesteente aangeduid, wordt
  vervolgens de

  ‘tempel Gods’ gemeten
  (= naar waarde geschat Op.11: 1) en zo ook in het vervolg de

  ‘stad Gods’, welke openbaar komt als het ‘Nieuwe Jeruzalem’
  (Op.21: 15 e.v.).

  De apostel Johannes ziet in de geest deze ‘heilige stad’, een ‘nieuw Jeruzalem’, vanuit Gods hemel ‘neerdalen’ op aarde (Op. 21).
  Neerdalen uit de hemel = zichtbaar worden op aarde!

  Uiteindelijk zal als gevolg van de prediking van het
  ‘eeuwig evangelie’
  de hele mensheid een uitdrukking zijn van de heerlijkheid van God, de Schepper van alle dingen en is er sprake van de

  ‘Mensheid Gods’ waarin ‘God alles en in allen’ zal zijn (1Cor.15: 28).


  Klik hier voor de studie:

  De ontwikkeling van het plan van God mbt de mens