HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING

Het PROJECT LECTUUR is medio 1995/1996 opgestart om (nieuwe) christenen in de groeiende evangelische kerken en gemeenten in met name de zo genoemde ‘derde wereld landen’ te voorzien van degelijke Bijbelstudie-lectuur.

Naderhand is hieruit de Stichting ‘Lecture Ministries’ ontstaan, waarvan het bestuur is samengesteld uit leden van enkele betrokken evangelische gemeenten.