Stichting Lecture Ministries

    Evangelische lectuur en ondersteuning

    DOELSTELLINGEN


    De statuten van de Stichting geven als doelstelling weer:


    - Het kosteloos of tegen een geringe vergoeding beschikbaar stellen van eigentalig Bijbelstudie-materiaal, aanverwante lectuur en andere hulpmiddelen aan(leidinggevende) christenen van evangelische gemeenten en kerken in vooral de zogenoemde ‘derde' wereld landen’.

    - Het ondersteunen van (leidinggevende) christenen  in dergelijke landen met adviezen, en bijdragen in de kosten van  relevante bijbelstudiematerialen.