Stichting Lecture Ministries

    Evangelische lectuur en ondersteuning

    ONDERNOMEN ACTIES


    - De Stichting tracht dit doel o.m. te bereiken:


    ♦ Met door kerkelijke instellingen, gemeenten en particulieren daartoe beschikbaar gestelde financiële en/of andere middelen,

    ♦ Door – zowel nationaal als internationaal- al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is ter bevordering van kennis van het plan van God met mensen.